dijous, 1 de novembre de 2012


FLOR DE LA VIDA

MIDES: 34,5 x 34,5 CM

TÈCNICA: PA D' OR I PLATA, MIXTA SOBRE PAPER.

DISC SOLAR

MIDES: 33 x 33 CM

TÈCNICA: PA D' OR I MIXTA SOBRE TELA.


EL CUB DE METATRON

MIDES: 34,5 x 34,5 CM

TÈCNICA: PA D' OR I MIXTA SOBRE PAPER.

CENTRE DE CONNEXIÓ GALÀCTIC

MIDES: 20 x 20 CM

TÈCNICA: PA D'OR I MIXTA SOBRE TELA
CENTRE DE CONNEXIÓ GALÀCTIC

MIDES: 34,5 x 34,5 CM

TÈCNICA: PA DE PLATA I MIXTA SOBRE PAPER.

CENTRE DE CONNEXIÓ GALÀCTIC

MIDES: 20 x 20 CM

TÈCNICA: PA D' OR I MIXTA SOBRE TELA.