dimarts, 7 de juny de 2011

EXPOSICIÓ A LA FUNDACIÓ COMAPOSADA (UGT- Barcelona)


ART PER L'ÀNIMA
per Pilar Calçada i Balcells

Amb Art per l'ànima Lluís Blanc ofereix la oportunitat de vibrar amb els patrons originaris i facilitar així el camí per arribar a l'ordre còsmic, a l'harmonia que ens apropa de nou a casa.
Els patrons ancestrals que sorgeixen de la Geometria Sagrada- la mesura sacra de Gaia- són fractals de vida universal, arquetips sanadors dels quatre elements (terra, aigua, aire i foc) que configuren el nostre cos en el seu pas per la Terra i ens permeten de reprendre aquella mirada interior tan propera a l'univers i a la seva essència divina.

Una essència subtil que trobem reflectida en l'àuria noblesa d'un traç meticulós i precís, que s'aplica amb naturalitat i bellesa sobre bases de color i textura, i que reprodueix les formes sagrades de la natura.
La seva serenor inspira la presència lumínica dels àngels, uns éssers d'alta vibració que de sempre han estat en nosaltres i que es manifesten amb més claredat quan actuem amb respecte, pensem, fem i diem amb coherència i vivim des de l'amor.
La innovadora proposta que l'artista Lluís Blanc fa a través de la seva obra té la noble funció de ser reflex embellidor de l'ànima i dels espais que l'acullen.
És una obra que convida a saltar cap a vibracions més elevades, endinsar-nos en les profunditats del nostre ésser i reconnectar amb la font de vida per beure d'ella directament.
La seva presència propicia l'harmonització dels espais que habita, així els camps energètics que genera són ponts cap a múltiples realitats que vibren en la freqüència de l'amor i amplien el potencial de creativitat.
En un món en crisi i per reinventar, la proposta pretén contribuir a través de l'art a transcendir el paradigma actual i crear un art holístic, que integri el fet d'ésser quàntics i multidimensionals i possibiliti, des de la llibertat, un desplegament de la humanitat més d'acord amb les mesures essencials, amb el cor i des del cosmos.
Teniu a les vostres mans la primera mostra d'un art a trenc d'alba, un art a l'entrada d'una nova era que vibra ja per una dimensió humana conscient de que ara i aquí per la gent d'Arcturus ja no som i que a la vegada, còsmicament i en el nostre interior, som presència sempre!